Belge Taşımadan Sevkiyat

e-İrsaliye içerisinde mal/ürününüzü taşıyan aracın plakası, şoföre ilişkin TC Kimlik Numarası vb. bilgiler yer almaktatır. Bu bilgiler Gelir İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Ulaştırma Bakanlığı sistemlerine entegrasyon yapılarak bildirilmektedir. Bu sayede kağıt belge taşımadan mal/ürün sevkiyatınızı yapabilirsiniz.

Basım Maliyetiniz Azalsın

e-İrsaliye uygulaması kağıt tüketiminizi azaltır. Buna paralel olarak basım maliyetiniz düşer. Firma içerisinde irsaliye kaynaklı oluşan sorunlar ortadan kalkar. (Genellikle Muhasebe-Depo arasında görülen sorunlar) Ayrıca e-irsaliye elektronik olarak hazırlandığından, kağıt irsaliye gibi nakliyat sırasında kaybolmaz.

Arşivleme Maliyetinde Azalma

Sürekli basılan kağıt irsaliyeler ve faturalar. Birkaç yıl içerisinde ofis dolaplarına sığmayacak klasörler. Bir belgeyi aramak için harcanan saatler ve bu belgelerin korunması. Ayrıca bu klasörleri doğru şekilde dizinleme işlemi. e-İrsaliye uygulamasına geçerek bu ve buna benzer sorunlarınızın çözülmesi sizin elinizde.

Çevre Dostu

e-İrsaliye uygulamasına geçerek kağıt tüketiminizi azaltabilir ve bu özeni tüm raporlamalarınıza yansıtarak firmanız için belki küçük ama gezegen için büyük adımlar atabilirsiniz. Ayrıca 1 Ton kağıt için 17 adet ağaç kesiliyor. Ortalama bir kitabın ağırlığını 300gr olarak hesaplarsak bir kitap için 0,0051 ağaç 64.305.208 kitap için 343.256 tane ağacı kesmek zorunda kalıyoruz.

e-İrsaliye Uygulaması Nedir?

487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-İrsaliye Uygulaması, irsaliyenin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlar kapsamında elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda gönderilmesi, saklaması ve ibraz edilmesini kapsamaktadır.

e-İrsaliye Uygulaması zorunlu bir uygulama değildir. Bu uygulamadan faydalanmak isteyen mükellefler aşağıdaki şartları oluşturduktan sonra 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle e-İrsaliye uygulamasından faydalanabilirler.

1) 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında getirilen e-Fatura Uygulamasından yararlanma iznine sahip olmaları,

2) e-İrsaliye düzenleyebilme ve gönderebilme konusunda gerekli alt yapı hazırlıklarını tamamlamaları gerekmektedir.

Hızlı Teklif Formu