e-İRSALİYE NEDİR?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 01.01.2018 itibariyle isteğe bağlı olarak uygulamaya geçirilen e-İrsaliye, matbu (kağıt)  “Sevk İrsaliyesi” ile aynı hukuki niteliklere sahip dijital bir irsaliye belgesidir. Ticari hayatta “Sevk ve Taşıma İrsaliyeleri” en çok kullanılan iki belgedir. Fakat ilk etapta elektronik ortama dahil edilecek olan belge, e-İrsaliye olarak Sevk İrsaliyesidir.

e-İRSALİYE’Yİ KİMLER KULLANMALIDIR?

e-İrsaliye’ye e-Fatura sistemine kayıt olan tüm firmaların geçiş yapması zorunlu kılınmıştır. Şahıs ve sermaye firmaları gönüllü olarak e-İrsaliye sistemine geçiş yapabilirler. Zorunlu geçiş yapacak firmalar 1 Temmuz 2018 itibariyle, diğer firmalar ise herhangi bir tarihte e-irsaliye sistemine geçebileceklerdir.

e-İRSALİYE NASIL GÖNDERİLİR?

Bunun için her iki tarafın da sisteme kayıtlı olması gerekir. e-Arşiv ya da kağıt (sevk irsaliyesi) üzerinden irsaliye gönderimi yapılabilir. e-İrsaliye gönderebilmek için ise önce e-Faturayı düzenleyip göndermek gerekir. e-Fatura’nın gönderilemediği durumlarda ise maalesef e-İrsaliye gönderimi de yapılamıyor.

e-İRSALİYE’NİN MATBU İRSALİYE’DEN FARKI?

Kağıt (matbu) sevk irsaliyesi ile birebir aynı hukuki niteliklere sahip elektronik bir belgedir. Farkı, elektronik ortamda, elektronik sertifika ile imzalanarak, alıcıya elektronik ortamda iletilip, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesidir.

IDECON e-İRSALİYE ENTEGRASYONU İLE e-İRSALİYE SİSTEMİNE GEÇEREK;

  • Maliyet tasarrufu yapın.
  • Kağıt, arşivleme, iş gücü ve dağıtım maliyetlerinde büyük ölçüde tasarruf sağlayın.
  • Firmanızın mevcut yazılımlarına entegrasyonu ile sistemlerinizin bütünlüğünü oluşturun.
  • Daha güvenli veriler elde edin.
  • e-İrsaliyelerinizi dijital ortama taşıyarak, kayıtlarınızın güvenliğini sağlayın.

IDECON Giresun e-İrsaliye Entegratörü olarak e-İrsaliye uygulamalarımız, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın mevcut standartlarına uyumlu ve değişen mevzuata göre güncellenen yapıya sahip olduğundan işlemlerinizi güvenle takip edebilirsiniz.